Jak definiuje się szkody komunikacyjne?

Jak definiuje się szkody komunikacyjne?

Poruszając się po drogach liczymy się z tym, że nie zawsze jesteśmy na nich bezpieczni. Nawet, jeśli sami jeździmy prawidłowo, nigdy nie mamy pewności, że mijające nas osoby podchodzą do kwestii związanych z bezpieczeństwem równie profesjonalnie. Obowiązkowe ubezpieczenie OC daje nam jednak pewność, że jako ofiary zdarzenia drogowego, będziemy mogli liczyć na wsparcie. To właśnie nim jest wspominana w polisach likwidacja szkód komunikacyjnych. Czas więc przyjrzeć się bliżej chroniącym nas zapisom.

Czym jest szkoda?

Już samo pojęcie szkody budzi spore wątpliwości. Inaczej rozumieją ją ubezpieczyciele, inaczej zaś osoby, które chcą dochodzić swoich praw wynikających z polisy. Zwykle przyjmuje się więc, że mówi się o niej w odniesieniu do takiego zdarzenia, które wywołało negatywne skutki odnoszące się do majątku osoby poszkodowanej. Szeroki zakres tego pojęcia sprawia, że powszechne jest rozróżnienie na szkody materialne oraz niematerialne.

O jakich rodzajach szkód komunikacyjnych możemy mówić?

Jeśli uczestniczyliśmy w zdarzeniu drogowym ich negatywnym następstwem mogą być zarówno szkody materialne, jak i niematerialne. Możemy odczuć tylko jeden ich typ, może jednak okazać się również, że oba rodzaje szkód dotknęły nas w równym stopniu. Szkody ze sfery materialnej dotyczą tego, co zostało nam uszkodzone, czy też, co utraciliśmy. Do tej grupy zalicza się więc nie tylko uszkodzony samochód i rozbite okulary, ale także złamaną rękę poszkodowanego. Szkody niematerialne są trudniejsze nie tylko do zdiagnozowania, ale i do stwierdzenia. Dotyczą negatywnych przeżyć psychicznych, jakie stały się udziałem osoby, która ucierpiała w wypadku.

Więcej o likwidacji znajdziesz na:

Jak naprawia się szkodę?

Naprawa szkody nie zawsze odbywa się w ten sam sposób, w polisach ubezpieczeniowych możemy więc przeczytać zarówno o odszkodowaniu, jak i o zadośćuczynieniu. Szkody materialne są kompensowane poprzez odszkodowanie, w przypadku szkód niematerialnych ich klasyczna naprawa nie jest jednak możliwa, mówi się więc o zadośćuczynieniu.

Share